Sunday 20 December 2020

Hva skjer på HeleneApps.com

 Dennes siden vil endre seg fremover, og bytter også hovedspråk til norsk.

Siden vil fortsatt ha referanse til de eldre Android appene som jeg utviklet, men disse vidlikeholdes kun i mindre grad, og informasjon og historikk vil bli fjernet ettersom de fases ut hos brukerne.

Siden vil forøvrig være et "hjem" for HeleneApps, en hobby-virksomhet som i hovedsak for tiden driver to blogger: https://fugletur.blogspot.com/ og https://knutarnenygard.com/ 

Besøk disse om du havnet her ved en tilfeldighet!

Google+